flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

                                                                                                                   

 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ   РАЙОННИЙ   СУД

ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

«27» травня 2015 р.                       м. Роздільна                                       №14-од

 

 

Про проведення перевірки відповідно

до Закону України «Про очищення влади»

 

         З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів Ураїни від 16.10.2014 р. № 563 та Планом Проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. №1025-р,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                Визначити 02 червня 2015 року днем початку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі - перевірка), щодо працівників апарату Роздільнянського районного суду Одеської області.

2.                Визначити відповідальним за проведення перевірки судового розпорядника Александрову Анну Олександрівну, як особу відповідальну за ведення кадрового діловодства у Роздільнянському районному суді Одеської області.

3.                Особі відповідальній за ведення кадрового діловодства довести до відома працівників апарату суду текст цього наказу.

4.                Головному спеціалісту з інформайійних технологій. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті Роздільнянського районного суду Одеської області.

5.                Працівникам апарату Роздільнянського районного суду Одеської області у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати  особі відповідальній за ведення кадрового діловодства у цьому ж суді:

1)                  у разі незастосування заборон. Передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:

- власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або чнтвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

2)                  у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї.

6.                Особі відповідальній за ведення кадрового діловодства та головному спеціалісту з інформаційних технологій протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Роздільнянського районного суду Одеської області інформації про початок проходження перевірки особи, копії її заяв та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

7.                Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Керівник апарату

Роздільнянського районного суду

Одеської області                                                                             О.В. Дзвінчук