flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Роздільнянського районного суду Одеської області

16-од від  16 серпня 2012 року

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція згідно п.3 Наказу Державної судової адміністрації України від 07 червня 2012 року № 69, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Роздільнянським районним судом Одеської області.

 

2.        Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3.       Провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями Роздільнянського районного суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

4.       Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління для надання його запитувачу інформації.

 

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

7.       Після надходження коштів на рахунок територіального управління від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє службовою запискою провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління з зазначенням дати надходження коштів на рахунок територіального управління.

 

8.       Провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління.

 

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє службовою запискою провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями територіального управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:                           Територіальне управління Державної судової

                                                       адміністрації України в Одеській області

Реєстраційний рахунок:              ___________________________________________

МФО банку:                                 828011

Код ЄДРПОУ:                              26302945                                            

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від   ____       ________________   20 ____ року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

 

Начальник управління                                   Начальник відділу планово-фінансової

      діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

                                                                                                

  ________________                                                           ________________

           (підпис)                                                                              (підпис)